АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В 2014 РОЦІ

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
З ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2013 РІК
 
            Товариство з обмеженою відповідальністю «ВК-АУДИТ» врахувало побажання численних клієнтів, які просили провести в них аудит фінансової звітності за 2013 рік.
               Попри те, що ТОВ «ВК-АУДИТ» не включена в реєстр аудиторських фірм, які мають право проводити аудит річної фінансової звітності, ми уклали договори підряду з рядом аудиторських компаній, які включені в реєстр аудиторських компаній, які проводять обов’язків аудит, і ми готові провести аудит річної фінансової звітності вашої установи за 2013 рік, зокрема ми готові надати вам наступні послуги
 • Аудит та огляд фінансової звітності, яку складено згідно:
  • Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (П(С)БО)
  • Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ/IFRS)
 • Аудит спеціального призначення:
  • Аудит компонентів фінансової звітності (окремих форм звітності, статей, операцій)
  • Аудит фінансової звітності, яку складено згідно концептуальної основи спеціального призначення
  • Перевірка дотримання контрактних та договірних зобов’язань
 • Підготовка фінансової інформації:
  • Трансформація фінансової звітності, складеної за національними стандартами (П(С)БО) у фінансову звітність, яка відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ/IFRS)
  • Консолідація фінансової звітності

Ми дбаємо про нашого клієнта і стараємося при проведенні аудиту забезпечувати максимум комфорту та мінімум незручностей

 

ДЛЯ ТОГО, ЩОБ МИ МОГЛИ ЗАПРОПОНУВАТИ ВАМ ПЕРСОНАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ТА ВКАЗАТИ ВАРТІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ, ПРОСИМО ЗАПОВНИТИ ТА НАДІСЛАТИ НАМ АНКЕТУ НОВОГО КЛІЄНТА, ЯКА ДАСТЬ НАМ ЗМОгУ ВИВЧИТИ ПІДПРИЄМСТВО ТА ЗАПРОПОНУВАТИ ВАМ ВЗАЄМОВИГІДНІ УМОВИ СПІВПРАЦІ.